Logo

За нас

Фирма "ЙОТОВ И СИН" ООД е създадена през 1991 г. Занимава се основно с външнотърговска дейност - с продукти както на военната промишленост, така и на гражданското производство.


Управители на фирмата са Ангел Йотов и Ивайло Йотов. Предвид придобитата квалификация на Ивайло Йотов (инженер и икономист), завършил Авиационния, Техническия университет в Рига и Латвийския институт за социални технологии, както и възможностите на квалифицирания екип на фирмата, дружеството е специализирано в областта на доставките, ремонта и поддръжката на авиационна техника.

Фирма "Йотов и син" ООД има официални представители и сключени агентски споразумения с чуждестранни партньори, с които работи по съвместни проекти - доставка на авиационна техника, бронетанкова техника и военно оборудване в трети страни.
Конкурентноспособността на фирмата се определя от създадения висококвалифициран и опитен екип.

Официален статут

Фирмата притежава Пълен лиценз за износ, внос и трансфер на оръжия, Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с оръжия между две трети страни и Удостоверение заа регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба. Тези лицензи се издават от компетентните държавни институции на основание постигнати резултати, търговска коректност и стриктно спазване на специфичните изисквания към този вид дейност.

Място на фирмата

Фирма "Йотов и син" ООД заема сериозно място в съвременния икономически живот на България. Чрез своите професионални контакти с Министерство на отбраната, Министерство на икономиката на Република България и с други институции в страната и чужбина, фирмата успешно решава поставените задачи и хармонизира своята политика в съотвествие с техните нужди и цели.

Ръководството на фирмата активно участва в икономическата част на междуправителствени комисии, в състава и работата на различни правителствени, бизнес-делегации, както и в други прояви у нас и в чужбина.

Фирма "Йотов и син" ООД редовно участва в годишните срещи на заводите-производители и ремонтните заводи за авиотехника в европейските страни, в Международната изложба за отбранителна техника "ХЕМУС" в гр. Пловдив, както и в редица специализирани прояви по света.

Нашите партньори

В резултат от разширяването на дейността на фирмата и на сферите на международно сътрудничество, "Йотов и син" ООД поддържа партньорски взаимоотношения с над двадесет страни по света.

Благодарение на добрите си контакти с фирми и производители от развити в областта на военната промишленост западноевропейски страни, фирмата работи по проекти за съвместно производство на различни комплектации. Това ние извършваме на база на модерното високо-технологично оборудване на българските военни заводи и работещите в тях висококвалифицирани инженери и специалисти.

Бъдещи проекти

Стратегията на фирмата е насочена към поддържане и разширяване на своето присъствие на българския и международен пазар. Извършва директни доставки, участва в търгове, огранизирани от Министерства на отбраната и други институции в страната и чужбина.


В работата си по тези проекти фирмата поддържа активен контакт с американски, западноевропейски и руски производители на военна техника по западен стандарт и постепенно разширява своите контакти и позиции.
В резултат на качественото и своевременно изпълнение на конкретните проекти, фирма "Йотов и син" ООД е добре известна и търсена като доставчик на стоки и услуги не само за сектора "Авиация", но и изобщо за нуждите на отбраната и сигурността.

Контакти
Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам